Viết chữ đẹp

Chữ hoa cách điệu

Đây là mẫu chữ được sáng tạo dựa trên sự tìm tòi,tích luỹ, của gia đình chúng tôi.Chữ hoa cách điệu là một trong những sản phẩm độc đáo nhất,nó kết tinh những kĩ năng,sự tài hoa,và là đỉnh cao của nghề luyện chữ đẹp mà chỉ duy nhất gia đình chúng tôi có được.Mẫu chữ hoa cách điệu của chúng tôi đã được ghi trong kỉ lục Việt Nam,với kiểu chữ này,ta có thể vận dụng để viết bằng khen, giấy khen,thiếp mời....hay dùng để viết những gì trang trọng

 

Trong khuôn khổ của trang web này ,chúng tôi chỉ đưa ra một số chữ để quý vị tham khảo và để bảo mật cho mẫu chữ này không bị những cơ sở khác sao chép